Bruksrettsytelser og tilskudd

Annen info

  • Styret i Brøttum Almenning har bestemt at søknader om større ytelser/tilskudd som f.eks. nybygg, vedlikehold, og dyrking kan behandles og utbetales etter avtale igjennom året, for øvrig gjelder fristen 10 feb. for det foregående året.
  • Bruksberettigede fra Brøttum Almenning får en avtalt almenningsrabatt på flis fra Moelven Treinteriør

Brøttum almenning