Kvist

Deponeringsplass for kvist.

Brøttum Almenning har etablert deponeringsplass for kvist og trevirke fra hogst.

Plassen er anlagt på nedsiden av Sjusjøvegen, der hvor rørgata krysser Sjusjøvegen (Kanalvegen).
Det er viktig at kvist og trevirke fra hogst IKKE blir deponert sammen med andre masser da kvist og trevirke fra hogst skal benyttes til biobrensel.

Plassen finner du markert i kartet nedenfor:

Brøttum almenning