Kvist

Deponeringsplass for kvist – STENGT!

Da vi ikke lenger får levert flis fra kvist og trevirke fra hogst som har vært deponert her ser vi oss nødt til å stenge deponeringsplassen.

Nærmeste plass for levering av kvist og trevirke som tidligere er blitt levert her blir nå gjenvinningstasjonen i Moelv, se kart nedenfor:

Brøttum almenning