Felling av trær

Småtrær

Småtrær inne på egen tomt som normalt kan fjernes med hekkesaks, kan du fjerne selv. Du har selv ansvar for å avklare dette med mulig berørte naboer på forhånd.

Større trær

Brøttum Almenning skal godkjenne felling av trær.
Jon Evensen vurderer om trærne kan felles, og utfører jobben mot et vederlag.

Kontakt:
Jon Evensen
Tlf:  911 56 546
E-post: jon.evensen62@hotmail.com
Husk navn, telefonnummer og hyttenummer. Send gjerne med et kart over de trærne som ønskes felt.

Brøttum almenning