Om Brøttum Almenning

Brøttum almenning er er en liten bygdealmenning i Ringsaker med totalt areal på 23 000 da. Produktiv skog er ca. 17500 da.

Almenningen strekker seg fra Sjusjøen sentrum ved sjusjøvannet som grenser mot Pihl AS i nord og fra Elva Tyria som renner ut fra Sjusjøvannet som er grensa til Ringsaker Almenning mot øst, og ned til Lismarka og Brøttum som grenser mot sør, og til Opplandsgrensa som grenser mot vest.

Virksomheten i Almenningen  består av tradisjonelt skogbruk, bortfeste og salg av tomter til fritidsboliger og utbygging av områder til fridtidsboliger. Det er ca 900 fridtsboliger i Brøttum Almenning.

Brøttum Almenning leier ut Dalhøgda grustak ovenfor Lillehammer.

Brøttum Almenning eies av 181 bruksberettige (Gardbrukere) i Mesnali, Lismarka, Brøttum, og Ring.

Brøttum almenning