Enighet om serviceavgift/brukerbetaling

I begynnelsen av juni kunngjorde velforeningene og grunneierne på Sjusjøen sitt forlik i saken om serviceavgift.

I begynnelsen av juni kunngjorde velforeningene og grunneierne på Sjusjøen at det var kommet til forlik i saken om serviceavgift.

Hytteeierne og grunneierne er enige om at de som har rett til å kjøre på en veg eller bruker et vannanlegg også skal være med å betale sin forholdsmessige andel av kostnader med tiltak man bruker og nyter godt av.

Tidligere inngåtte avtaler(tinglyste avtaler) om serviceavgift/brukerbetalinger gjelder fortsatt.

Der det ikke finnes avtaler tilrår forhandlingsutvalget brukerbetaling for hytteeierne.

I forliket er det bestemt at begrepet serviceavgift skal endres til brukerbetaling. Dette for å synliggjøre at det er betaling for bruk (drift og vedlikehold) av veg og vannanlegg. Denne endringen gjelder også for de som i dag har tinglyst avtale om serviceavgift/servicetjenester.

Se pressemeldingen og overenskomst.

Brøttum almenning