Tomteslipp på ikke byggeklare tomter

Du kan sikre deg tomt ved å betale 5% nå. Resterende beløp betales når tilkoblingsstopp opphører og tomten kan bebygges.

Brøttum almenning