Hytte i Birkebeinerbakken Øst, og ønsker tilknytning til fiber?

Det pågår i disse dager utbygging av infrastruktur til fortetningstomter i hytteområdet Birkebeinerbakken Øst. I den forbindelse skal det også legges ned fiber hvor hovedkabler vil bli ført gjennom feltet med allerede etablerte hytter.

Utbygging av fiber til de nye tomtene gjør at det nå kan tilbys fiber til hytter som allerede er etablert i dette hytteområdet. Det er Telenor som skal stå for utbyggingen.

Telenor tilbyr nå en unik mulighet til å få installert fiber uten etablerings- og installasjonskostnader til 50 utvalgte hytter.

Det er satt et oppslutningsgrav til antall hytter som melder sin interesse for tilknytning til fiber for at utbygningsprosjektet skal være lønnsomt og bli igangsatt.

Er du/dere interessert eller ønsker mer informasjon?

Ta kontakt med: Telenor v/Eivind Krane Heimdal Tlf +47 905 60 965

Følgende hytter er omfattet av tilbudet:

Sjusjøen-Brøttum 1776
Sjusjøen-Brøttum 1781
Sjusjøen-Brøttum 1782
Sjusjøen-Brøttum 1787

Sjusjøen-Brøttum 1803
Sjusjøen-Brøttum 1804
Sjusjøen-Brøttum 1805
Sjusjøen-Brøttum 1806
Sjusjøen-Brøttum 1808
Sjusjøen-Brøttum 1809
Sjusjøen-Brøttum 1810
Sjusjøen-Brøttum 1811
Sjusjøen-Brøttum 1812
Sjusjøen-Brøttum 1813
Sjusjøen-Brøttum 1814
Sjusjøen-Brøttum 1815
Sjusjøen-Brøttum 1816
Sjusjøen-Brøttum 1817
Sjusjøen-Brøttum 1818
Sjusjøen-Brøttum 1854
Sjusjøen-Brøttum 1855
Sjusjøen-Brøttum 1866
Sjusjøen-Brøttum 1867
Sjusjøen-Brøttum 1868
Sjusjøen-Brøttum 1869
Sjusjøen-Brøttum 1870
Sjusjøen-Brøttum 1871
Sjusjøen-Brøttum 1872
Sjusjøen-Brøttum 1873
Sjusjøen-Brøttum 1874
Sjusjøen-Brøttum 1875
Sjusjøen-Brøttum 1876
Sjusjøen-Brøttum 1877
Sjusjøen-Brøttum 1878
Sjusjøen-Brøttum 1879
Sjusjøen-Brøttum 1880
Sjusjøen-Brøttum 1881
Sjusjøen-Brøttum 1882
Sjusjøen-Brøttum 1883
Sjusjøen-Brøttum 1884
Sjusjøen-Brøttum 1885

Sjusjøen-Brøttum 2645
Sjusjøen-Brøttum 2646
Sjusjøen-Brøttum 2647
Sjusjøen-Brøttum 2648
Sjusjøen-Brøttum 2649
Sjusjøen-Brøttum 2650
Sjusjøen-Brøttum 2652
Sjusjøen-Brøttum 2653
Sjusjøen-Brøttum 2654

Brøttum almenning