Forlik i VA-saken på Sjusjøen

Grunneierne skal betale 25 mill kr til Ringsaker kommune som endelig oppgjør for alle krav og motkrav i saken. Ringsaker kommune har ansvaret for å etablere VA-infrastruktur, inklusiv vannverk, for framføring av vann til Ringsakerfjellet.

Forliket skal godkjennes i kommunestyret i Ringsaker før det er gyldig, deretter vil tilknytningsstoppen bli opphevet senest 14 dager etter dette.

Begge parter har strukket seg for å finne en løsning, og grunneierne er meget fornøyd med at saken nå er avsluttet. Utviklingen av Ringsakerfjellet vil nå kunne fortsette, og både grunneierne og kommunen vil ha fokus på et godt samarbeid videre.

Pihl AS                  Brøttum Almenning        Ringsaker Almenning

Brøttum almenning