Støtte til kultur og idrett i nærmiljøet

By 4. september 2018Ukategorisert

Brøttum Almenning ønsker å bidra til å støtte tiltak til kunst, kultur, friluftsliv, idrett og nærmiljøaktiviteter.
Frivillige lag og foreninger eller utøvende ungdom innen kultur og idrett i Brøttum, Lismarka og Mesnali kan søke om støtte eller stipend til aktiviteter, tiltak og ideer.

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om hva slags tiltak du ønsker støtte til
  • Hva det vil bety for deg/dere og deres nærområde
  • Kostnadsoverslag og sum det søkes om
Send søknad

Søknadsfrist: 15. april 2019

Tildeling av midler høsten 2018

Styret i Brøttum Almenning har gjort følgende tildeling til frivillige lag, foreninger og utøvende ungdom høsten 2018:

Søker Formål  Søknadsbeløp   Tildelt 
Even Hemma Fornying av sponsoravtale                Kr 5 000  kr           5 000
Jørgen Harby Sponsoravtale, langrenn                        –  kr           5 000
Lismarka Skytterlag Jegersimulator og riflesimulator materiell            Kr 150 000  kr         30 000
Tømmermyra Trafikksikkerhetstiltak, Tømmermyra                        –  kr         10 000
Ulveløypa Sikkerhets-/ og førstehjelpsutstyr                Kr 5 000
Parkelementer, rails og bokser              Kr 30 000
Slalomporter                Kr 5 000
Lydanlegg              Kr 10 000
Totalt              Kr 50 000  kr         20 000
Brøttum Brass Tilhenger til frakt av slagverksutstyr              Kr 40 000  kr         10 000
Brøttum Røde Kors ATV-henger              Kr 25 000  kr           5 000
Lismarka Skilag Tre gapahuker/bålplasser og oppgradering av stier            Kr 100 000  kr         20 000
Lismarka Mesnali Brass Korprsjakker med logo              Kr 24 000
Deltakelse Jahren Ungdomsbrass, 3 personer                Kr 3 600
Deltakelse NMF sommermusikkskole, 4 personer              Kr 12 000
Kornettmuter                Kr 5 000
Totalt              Kr 44 600  kr         25 000