Støtte til kultur og idrett i nærmiljøet

By 4. september 2018Ukategorisert

Brøttum Almenning ønsker å bidra til å støtte tiltak til kunst, kultur, friluftsliv, idrett og nærmiljøaktiviteter.

Frivillige lag og foreninger eller utøvende ungdom innen kultur og idrett i Brøttum, Lismarka og Mesnali kan søke om støtte eller stipend til aktiviteter, tiltak og ideer.

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om hva slags tiltak du ønsker støtte til
  • Hva det vil bety for deg/dere og deres nærområde
  • Kostnadsoverslag og sum det søkes om
Send søknad

Søknadsfrist: 01. November 2020