Stenging av veg i Birkebeinerbakken Panorama

Vegen i Birkebeinerbakken Panorama kan bli stengt på grunn av gravearbeider.
Arbeidet pågår fra uke 9 til 15, mandag-fredag.

Omkjøring via Nye og Gamle Kvandalsveg, se kart.