Personvernserklæring for Brøttum Almenning

1. Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Brøttum Almenning og forklarer:

  • Hva vi samler inn av informasjon
  • Hvorfor vi samler inn informasjon
  • Hvordan vi bruker denne informasjonen
  • Hvordan vi tar hensyn til ditt personvern

Brøttum Almenning, ved bestyrer, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Brøttum Almenning’s grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake.

2. Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, og IP-adresse.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er bestyrer som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Når samler Brøttum Almenning inn personopplysninger
Vi behandler i hovedsak dine opplysninger for en av disse årsakene:
– Du fester/eier hyttetomt
– Du har bedt om behandling eller veiledning i byggesak
– Du har bedt om en tjeneste som skal faktureres
– Du er registrert som nabo ved tiltak som krever nabovarsling
– Du melder deg som interessent ved kjøp av tomt
– Du benytter deg av våre nettsider
– Du har bruksrett i almenningen
– Du søker jobb hos oss

4. Hva slags opplysninger samler vi inn og hvorfor?
Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi registrerer. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.
a) Personalia
Når du har et aktivt kundeforhold hos oss registreres navn, adresse og fødselsnummer. Et eksempel på dette er når du skal registreres som fester/eier av hyttetomt. Dette er nødvendig for å dokumentere at du er rett juridisk person.
b) Digital kontaktinfo
Vi registrerer e-postadresse og telefonnummer. Dette for å kunne sende deg elektronisk faktura, nabovarsler eller annen info på e-post, samt ved kommunikasjon i forbindelse med byggesaker eller andre henvendelser.
c) Opplysninger vi får gjennom bruk av nettsiden vår
Vi behandler besøkopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøkopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.
Dersom du fyller inn informasjon i registreringsskjemaer vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene.
Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.
Opplysningene blir utlevert til vår leverandør Dialecta Kommunikasjon AS som hoster websidene til Brøttum Almenning. Dialecta Kommunikasjon AS bruker Webhuset AS som underleverandør på webhosting.
d) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi samarbeider ofte tett med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, eiendomsmeglere, leverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotorer og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

5. Deling av opplysninger
Brøttum Almenning deler i noen tilfeller personopplysninger med andre. Her er de viktigste eksemplene:
a) Samarbeidspartnere eller andre vi har plikt til å gi informasjon til
Eksempelvis Ringsaker Kommune, vel-foreninger eller entreprenører som utfører tjenester på våre vegne. Brøttum Almenning vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.
b) Når det er nødvendig for å varsle tiltak
I noen tilfeller kan vi utlevere kontaktinfo til dine naboer. Dette i forbindelse med utsending av nabovarsler for byggesaker.
Dersom det av andre grunner skulle være observert uregelmessigheter ved din hytte kan vi også oppgi kontaktinfo for varsling. Vi utleverer kun informasjon som er offentlig tilgjengelig, slik som navn og adresse.

6. Sletting av personopplysninger
Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

  • Lov om bokføring
  • Ordredata iht. angrerett 
  • Ordredata iht. garantier. 

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. For å oppheve ditt kundeforhold, kan du henvende deg via e-post til: ajg@b-a.no

7. Sikring av personopplysninger
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger (som er under vår kontroll) mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

8. Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer eller arrangementer fra oss, via e-post, telefon, SMS og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

9. Endringer i personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen.
Ved større endringer vil vi informere om dette.

10. Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

11. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på ajg@b-a.no.

Sist oppdatert 15.11.2018