Gjerder i hytteområdene.

Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuelt terrasse.
Det tillates normalt inntil 40 løpemeter gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.

Gjerder på festet/eiet tomt må godkjennes av Brøttum Almenning.
For rask saksbehandling er det nødvendig med et situasjonskart som viser alle lengder på gjerdet, samt inngangsparti, biloppstillingsplass og terrasse.
Brøttum Almenning kan ikke godkjenne oppføring av gjerde utover gjeldende bestemmelser for Ringsaker Kommune.

Send søknad