Gjerder i hytteområdene.

Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuelt terrasse. Det tillates normalt inntil 40 løpemeter gjerde, med inngjerdet areal inntil 150m2.

Gjerder på festet/eiet tomt må godkjennes av Brøttum Almenning.