Gjerder i hytteområdene.

Der annet ikke er bestemt i reguleringsplan, tillates inngjerding av et mindre område i forbindelse med inngangspartiet slik at beitedyr hindres adkomst til inngang og eventuelt terrasse.
Det tillates normalt inntil 40 løpemeter gjerde, med inngjerdet areal inntil 150 m2.

Det skal legges hovedvekt på prosjektering av inngjerding for parkeringsplass og inngangsparti, antatt ca. 16 m gjerde. Hvis man ikke vil gjerde inn parkeringsplass og inngangsparti kan det vente. De meterne med gjerde man har igjen til disposisjon, ca. 24 m kan benyttes i tilknytning til hytta og gjerne koples til rekkverk som kan være ved terrassen.

En platting kan kun ha gjerde, mens en oppbygd terrasse kan har rekkverk i tillegg til gjerde.
Oppsetting av gjerde skal omkranse et areal. Gjerde kan ikke settes opp som en skjerm.

Gjerder på festet/eiet tomt må godkjennes av Brøttum Almenning.
For rask saksbehandling er det nødvendig med et situasjonskart som viser alle lengder på gjerdet, samt inngangsparti, biloppstillingsplass og terrasse.
Brøttum Almenning kan ikke godkjenne oppføring av gjerde utover gjeldende bestemmelser for Ringsaker Kommune.

Send søknad