Ny deponeringsplass for kvist.
Brøttum Almenning har etablert ny deponeringsplass for kvist og trevirke fra hogst.

Den nye plassen er anlagt på nedsiden av Sjusjøvegen, der hvor rørgata krysser Sjusjøvegen (Kanalvegen).
Det er viktig at kvist og trevirke fra hogst IKKE blir deponert sammen med andre masser da kvist og trevirke fra hogst skal benyttes til biobrensel.

Den tidligere deponiplassen langs Kvanndalsvegen skal ryddes og avvikles.

Den nye plassen finner du markert i kartet nedenfor: