Annen info

Avtale for bruksberettigede
Nye priser på flis fra Moelven fra 01.02.2019:
– Rå sagflis fra Moelven Mjøsbruket kr. 112,-/løskubikk
– Kutterflis fra Moelven Treinteriør kr. 142,-/løskubikk

Det tas forbehold om endringer.