Utkast til reviderte bruksregler for de bruks-og eiendomsberettigede i Ringsakerallmenningene kan leses her.
Utkastet er også utlagt til gjennomsyn på respektive allmenningskontorene fra torsdag 22. august 2019.

Eventuelle innspill på bruksreglene må framsettes skriftlig for styret i den enkelte allmenning senes 4 uker etter denne kunngjøringen, innen 19. september 2019.

Styrene i

Brøttum Almenning
Ringsaker Almenning
Veldre Almenning
Nes Almenning
Furnes Almenning