Beitedyr i Ringsakerfjellet

Tidligste slippedato for beitedyr er satt til søndag 20. mai.
De lokale beitelag fastsetter selv når beitedyr kan slippes i sine områder. Lokallagets styre har ansvar for at lagets medlemmer følger de fastsatte bestemmelser, og for puljevis slipping.